Garantie

Op alle producten in onze webshop zit 1 jaar garantie.

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen ‘bekwame tijd’ (wij kleuren dat in met twee maanden) na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te doen. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging. Neem in dat geval contact op via ons contactformulier.

Old Wood Art is niet aansprakelijk voor het feit dat zich kleurverschillen kunnen voordoen in een natuurproduct als hout.

Artikelen worden altijd eerst uitgebreid gecontroleerd en bij een fout-diagnose wordt er overleg gepleegd met desbetreffende fabrikant, deze bepaalt of het artikel gerepareerd of tegen hetzelfde artikel omgeruild wordt, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn.

Bovenstaande geldt alleen als er foto’s van het product en eventueel foto’s van het gebrek naar Old Wood Art zijn verzonden. Wij vragen om foto’s van de klacht zodat wij zonder onnodig heen en weer reizen op afstand een inschatting kunnen maken van het probleem en hiervoor een oplossing kunnen zoeken zodat wij u zo snel als redelijkerwijs mogelijk een reparatie of vervanging van het product kunnen aanbieden.

De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

  • Indien de zaken zijn verwaarloosd.
  • Indien de installatie of montage van de meubels op ondeskundige wijze is uitgevoerd.
  • Indien er wijzigingen aan de artikelen zijn aangebracht c.q. laten aanbrengen door derden. Waaronder ook reparaties vallen die niet door of namens Old Wood Art zijn verricht.
  • In het geval van beschadigingen/gebreken die geconstateerd zijn na het zelf ophalen van goederen vanuit het magazijn .
  • Indien het artikel niet volgens de gebruikelijke dan wel in de eventueel meegeleverde gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
  • Indien het artikel wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde lakken of vloeistoffen.
  • Indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door meubels en meer echter geen defect geconstateerd kan worden.
  • Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw in. Garantietermijn geldt altijd vanaf de dag van levering.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@oldwoodart.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via consument geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.